Thầy Lê Quang Nghiêm
Thầy Huỳnh Minh Đức
Thầy nguyễn quang trưởng
Thầy lê anh thái
bế giảng lớp xe điện EV K01
bố trí động cơ ở đầu ô tô