Anh Đại

Cảm ơn các thầy đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích, các mẹo mà ở ngoài gara phải đánh đổi nhiều sai lầm mới đúc kết được. Nhờ các thầy chỉ dạy mà giờ đây mình có thể tự tin sửa chữa các hư hỏng về hệ thống điều hòa.

Profile Pic
VATC