Anh Đức

Cảm ơn VATC đã mở khóa học này, nhờ khóa học mà mình biết được rất nhiều kiến thức và biết cách quản lý gara hơn. Khóa học đã giúp mình biết cách quản lý thợ, quy trình dịch vụ tại gara như thế nào, đặc biệt là quản lý phụ tùng vấn đề mà khiến mình đau đầu bấy lâu.

Profile Pic
VATC