Anh Hiển

Mình đã biết cách xử lý tình huống với khách hàng khiến khách hàng hài lòng hơn nhờ tham gia khóa học của VATC. Giờ đây những tình huống gặp phải với khách hàng không còn là khó khăn với mình nữa.

Profile Pic
VATC