Anh Khang

Mặc dù đã làm sale nhưng mình vẫn quyết định chọn học khóa sale ô tô của VATC. Nhờ khóa học mà mình bổ cập được thêm nhiều kỹ năng mà bản thân còn thiếu, cảm ơn các thầy tại VATC.

Profile Pic
VATC