Anh Khoa

Từ một thợ sửa chữa ô tô đi lên mở gara nên kiến thức về quản lý hay vận hành gara hầu như mình không có. Nên mình không biết cách quản lý khoa học về thợ hay về vấn đề thu chi của gara. Nhờ khóa học này, mà giờ đây mình đã có phương pháp quản lý gara của mình tốt hơn. Cảm ơn khóa học và các thầy VATC.

Profile Pic
VATC