Anh Lâm

Trước khi vào đây học, mình chủ yếu làm các động cơ đời cũ, nên khi gặp các động cơ xe đời mới thì gặp nhiều khó khăn. Vào Trung tâm mình đã được thực hành trên nhiều loại động cơ và sửa chữa nhiều nên tay nghề lên cao.

Profile Pic
VATC