Anh Pháp

Ngày xưa sửa chữa chỉ theo kinh nghiệm và học từ anh em đi trước. Nhờ khóa học này mà mình biết áp dụng thêm phương pháp vào sửa chữa nên thời gian sửa chữa cũng nhanh hơn rất nhiều.

Profile Pic
VATC