Anh Phước

Nhờ khóa học mà mình biết cách tìm kiếm nhóm khách hàng tiềm năng sẽ mua xe để có thể chăm sóc và bán hàng tốt hơn. Sau khi học khóa học mình đã tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm khách hàng.

Profile Pic
VATC