Anh Quân

Khóa học giúp mình hiểu hơn về tâm lý khách hàng, cách giao tiếp, đàm phán với khách hàng sao cho khách hàng hài lòng nhất. Cảm ơn VATC đã tạo ra một khóa học cố vấn dịch vụ ô tô bổ ích như vậy.

Profile Pic
VATC