Anh Quốc

Được các thầy tận tình chia sẻ các kiến thức trong ngành, các kỹ năng mềm mà người làm cố vấn dịch vụ ô tô cần có như: giao tiếp, đàm phán , thuyết phục, chốt sale, chăm sóc sau khi giao xe cho khách hàng,…

Profile Pic
Adminweb