Anh Quyết

Trước đây không biết quản lý kho phụ tùng, mình thường nhập hàng bừa bãi nên tồn kho rất nhiều. Sau khi học khóa học này, mình đã biết cách quản lý phụ tùng, biết nên nhập kho lúc nào, nhập phụ tùng gì. Cảm ơn khóa học của VATC rất nhiều.

Profile Pic
Adminweb