Anh Thái

Mặc dù chỉ học 3,5 tháng tại Trung tâm nhưng tôi đã được học rất nhiều thứ tại đây, được các Thầy hướng dẫn, chỉ dạy tận tình, giúp tôi có thể sửa chữa được nhiều loại động cơ ô tô khác nhau.

Profile Pic
VATC