Anh Thân

Cảm ơn Trung tâm VATC đã tạo ra môi trường học tốt nhất để tôi cũng như các bạn theo nghề này có thể làm việc tốt hơn, cảm ơn các giảng viên, tuyển sinh đã luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tại đây.

Profile Pic
VATC