Anh Trọng

Khóa học thực sự rất bổ ích. Thông qua khóa học mình đã trang bị được quy trình dịch vụ, kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ứng xử,… mà 1 CVDV rất cần sử dụng hàng ngày với khách hàng của mình.

Profile Pic
VATC