Anh Trung

Cảm ơn VATC đã tạo ra một môi trường học chuyên nghiệp, giúp tôi hiểu rõ hơn cũng như nâng cao các kiến thức vận hành cũng như quản trị garage phù hợp.

Profile Pic
VATC