Anh Vinh

Trước khi vào đây, nhìn vào sơ đồ mạch điện mình không biết đó là gì hết, sau khi học ở đây rồi thì mình đã tự tin đứng ra mình sửa chữa một chiếc ô tô. Cảm ơn Trung tâm VATC rất nhiều

Profile Pic
Adminweb