HOẠT ĐỘNG VATC

gara anh Hoàng học viên lớp CD K29 tại VATC
Garage Bảo Long lớp KTV Chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp K13
Gara Sơn Tuấn DH K19
bế giảng lớp KTV chẩn đoán và sửa chữa Điện - Điện tử ô tô chuyên nghiệp DH K38
khóa đào tạo kỹ thuật chẩn đoán Autel
khai giảng điện toàn diện K43