KIẾN THỨC Ô TÔ

kỹ thuật thay thế lọc dầu trên xe Toyota
thay thế lọc dầu Diesel trên xe Innova
Ắc quy cọc thuận, cọc nghịch
hệ thống điều hòa ô tô