Các nội dung học tập tại trung tâm VATC

I. Quy định chung

Điều 1Khi tới Trung tâm VATC mặc trang phục lịch sự, không phản cảm

Điều 2: Luôn thực hiện là người có văn hóa, tôn trọng mọi người.

Điều 3Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian học tập, quy định của phòng học tập.

Điều 4Thực hiện đúng quy định về phòng chống cháy, nổ và gìn giữ an ninh trật tự trong Trung tâm

Điều 5Không tổ chức uống rượu bia hoặc sử dụng chất gây nghiện trong khuôn viên Trung tâm.

Điều 6Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ mọi người.

Điều 7: Giữ gìn môi trường

Điều 8: Học viên của Trung tâm phải chấp hành tốt những quy định trên

Xem chi tiết tại đây:

II. Nội quy lớp học – phòng học

Điều 1Quy định về thời gian vào lớp

a) Lý thuyết:

 • Buổi sáng: 8h30-12h
 • Buổi chiều: 13h45-17h15
 • Buổi tối: 18h-21h30

b) Thực hành:

 • Buổi sáng: 8h30 – 11h30
 • Buổi chiều: 13h45 – 16h45
 • Buổi tối: 18h – 21h

Điều 2: Học viên cần điểm danh đầu giờ và cuối buổi học

Điều 3: Học viên cần tuân thủ theo sự hướng dẫn học tập của Giảng viên trên lớp để đạt chất lượng cao. 

Điều 4: Học viên không được đi lại tự do trong lớp học khi Giảng viên đang giảng bài. 

Điều 5: Học viên cần chuyển điện thoại về chế độ im lặng hoặc tắt máy khi học tập

Điều 6: Giữ gìn vệ sinh chung trong lớp học, sử dụng đúng các chức năng và mục đích của các dụng cụ. 

Xem chi tiết tại đây

III. Quy định về nghỉ phép

Điều 1Cách thức xin nghỉ phép:

 • Bước 1: Gọi điện vào số điện thoại người quản lý trung tâm và thông báo Họ tên, Lớp đang học, Ngày tháng xin nghỉ, Lý do xin nghỉ
 • Bước 2: Nhắn tin SMS tới số điện thoại của người quản lý Trung tâm Họ Tên, lớp đang theo học, buổi học xin nghỉ và lý do nghỉ để xác nhận. (Nếu thiếu 1 trong 2 bước sẽ không được coi là hợp lệ)

Điều 2: Đảm bảo kiến thức và bài học sau khi xin nghỉ phép.

Điều 3: Lệ phí học bù sau những buổi nghỉ phép:

Điều 4Số buổi nghỉ phép không quá 6% thời lượng học:

Điều 5Phải chuyển sang lớp khác nếu số buổi nghỉ phép vượt quá 10%

Xem chi tiết tại đây

IV Quy định về bảo lưu

Điều 1: Trong quá trình học, nếu phát sinh vấn đề cá nhân không thể tiếp tục tham gia khóa học, Học viên có thể liên hệ chủ nhiệm lớp làm thủ tục bảo lưu.

Điều 2Thời hạn bảo lưu khóa học 

 • Thời gian bảo lưu các khóa học tối đa là 12 tháng.
 • Nếu học viên bảo lưu do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự được bảo lưu kết quả học tập tối đa 24 tháng

Điều 3Học viên bảo lưu sẽ được học tiếp từ buổi bắt đầu bảo lưu.

Điều 4Sau khi bảo lưu học viên cần thực hiện quy chế bảo lưu, chuyển khóa học

Xem chi tiết tại đây:

V. Quy định về việc thi

Sau khi học xong mỗi học phần, phòng đào tạo sẽ tổ chức Thi kết thúc học phần để đánh giá kết quả học tập của học viên.

Điều 1Đối với phần thực hành: Số điểm tối thiểu: 60/100 điểm tối đa.

Điều 2Đối với phần lý thuyết: Số điểm tối thiểu: 50/100

Điều 3Đối với thi lại: Phòng Đào Tạo sẽ sắp xếp học viên không vượt qua kỳ thi vào khóa học phù hợp. Học viên không được chọn khóa học theo ý mình.

Điều 4: Học viên cần đóng lệ phí học lại và thi lại

Điều 5Với những trường hợp học viên bỏ thi mà không có lý do chính đáng:

Học viên sẽ bị coi là vi phạm nội quy học tập tại Trung tâm VATC sẽ bị dừng việc học và huỷ kết quả học tập ngay lập tức mà không được hoàn tiền học phí bởi vì làm ảnh hưởng tới tinh thần học tập và tính kỷ luật của lớp học.

Xem chi tiết tai đây

Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC

Profile Pic
Adminweb

  Bình luận

  Your email address will not be published. Required fields are marked *