KHÓA HỌC TẠI VATC

Khoá học xây dựng – vận hành – quản trị xưởng dịch vụ ô tô

Thời gian học: 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

Tìm hiểu ngay

Khóa học sửa chữa hộp số tự động ô tô nâng cao

Thời gian học: 2,5 - 3 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo sửa chữa hộp số tự động

Tìm hiểu ngay

Khóa học điều hòa không khí ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1,5 - 2,5 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

Tìm hiểu ngay

Khóa học sửa chữa ô tô toàn diện

Thời gian học: 9 -12 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Thành thạo Điện – Máy – Gầm – Điều hòa

Tìm hiểu ngay

Khóa học đại tu động cơ ô tô nâng cao

Thời gian học: 3 - 3.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo kỹ thuật đại tu động cơ trên ô tô

Tìm hiểu ngay

khóa học điện ô tô chuyên nghiệp tại VATC

Thời gian học: 6 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Chuyên sâu các hệ thống điện – điện tử ô tô

Tìm hiểu ngay

Kỹ thuật chẩn đoán ô tô hiện đại

Thời gian học: 2 - 2.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Kỹ năng và phương pháp chẩn đoán nâng cao

Tìm hiểu ngay

Sale ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Nắm trọn kỹ năng cần có của sale ô tô

Tìm hiểu ngay

Cố vấn dịch vụ ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1 - 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, Thợ

Khóa học cố vấn dịch vụ ô tô đào tạo các học viên trở thành

Tìm hiểu ngay