KHÓA HỌC TẠI VATC

Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô toàn diện

Thời gian học: 9 -12 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Thành thạo Điện – Máy – Gầm – Điều hòa

Tìm hiểu ngay

khóa học điện ô tô chuyên nghiệp tại VATC

Thời gian học: 6 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Chuyên sâu các hệ thống điện – điện tử ô tô

Tìm hiểu ngay

Kỹ thuật chẩn đoán ô tô hiện đại

Thời gian học: 2.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Kỹ năng và phương pháp chẩn đoán nâng cao

Tìm hiểu ngay

Kỹ thuật đại tu động cơ ô tô nâng cao

Thời gian học: 3.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo kỹ thuật đại tu động cơ trên ô tô

Tìm hiểu ngay

Kỹ thuật bắt bệnh và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô

Thời gian học: 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

Tìm hiểu ngay

Khóa Học Kỹ Thuật Sửa Chữa Hộp Số Tự Động Nâng Cao

Thời gian học: 3 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo sửa chữa hộp số tự động

Tìm hiểu ngay

Khoá học xây dựng – vận hành – quản trị xưởng dịch vụ ô tô

Thời gian học: 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

Tìm hiểu ngay

Cố vấn dịch vụ ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, Thợ

Khóa học cố vấn dịch vụ ô tô đào tạo các học viên trở thành

Tìm hiểu ngay

Sale ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Nắm trọn kỹ năng cần có của sale ô tô

Tìm hiểu ngay