MÔ TẢ MÃ LỖI TRÊN XE LANDROVER OBD2 – MÃ LỖI [PHẦN 23]

 

Đến với bài viết mã lỗi ô tô phần số 23, chúng ta cùng phân tích các mã lỗi tập trung trên hệ thống động cơ của xe LAND ROVER từ năm 1996 cho đến nay (Cổng OBD2).

BẢNG Ý NGHĨA MÃ LỖI TRÊN XE LANDROVER OBD2

Có thể bạn đã biết! khi có lỗi xuất hiện trong hệ thống điều khiển động cơ của xe Land Rover’s – Generic Engine Management System (GEMS ), đèn báo “Malfunction Indicator Lamp” (MIL) sáng.

Các mã lỗi GEMS Diagnostic Trouble Codes (DTC ) được lưu trữ trong hộp Engine Control Module (ECM) và được truy xuất bằng cách kết nối với thiết bị chẩn đoán OBD II hoặc máy chẩn đoán “Land Rover TestBook Electronic Tester” thông qua giắc chẩn đoán “Data Link Connector (DLC )”.

Các mã lỗi DIAGNOSTIC TROUBLE CODES được dùng để nhận dạng lỗi liên quan đến 4 cảm biến oxy được quy định như sau:

  • A = Bank A của động cơ.
  • Cylinder #1 quy ước cho bank A.
  • B = Bank B của động cơ.
  • U = Upstream (cảm biến oxy trước bầu Catalatic).
  • D = Downstream (cảm biến oxy sau bầu Catalytic).
  • Ví dụ A D = Cảm biến oxy bank A sau bầu Catalytic.

Và như thường lệ, Trung tâm VATC chúc bạn sửa chữa thành công với những mã lỗi mà chúng tôi chia sẻ dưới đây! Còn ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với bảng mã lỗi trên xe Land Rover OBD2.

Bảng mã lỗi trên xe Land Rover OBD2

MÃ LỖITHÔNG TIN MÃ LỖIÝ NGHĨA MÃ LỖI
Mã lỗi P0101Mass Air Flow Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo gió.
Mã lỗi P0102Mass Air Flow Sensor Low Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo gió thấp hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0103Mass Air Flow Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo gió cao hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0111Air Temperature Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp
Mã lỗi P0112Air Temperature Sensor Low Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ khí nạp thấp hơn giá trị tham chiếu
Mã lỗi P0113Air Temperature Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ khí nạp cao hơn giá trị tham chiếu
Mã lỗi P0116Engine Coolant Temperature Sensor Falling Temp FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến đo nhiệt độ nước làm mát.
Mã lỗi P0117Engine Coolant Temperature Sensor Low Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu nhiêt độ nước làm mát thấp hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0118Engine Coolant Temperature Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu nhiêt độ nước làm mát cao hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0121Throttle Position Sensor Output Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga.
Mã lỗi P0122Throttle Position Sensor Low Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga thấp hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0123Throttle Position Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu đầu ra cảm biến vị trí bướm ga cao hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0125Engine Coolant Temp Sensor Warm Up FaultMã lỗi báo: sấy nóng cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ.
Mã lỗi P0130Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A UMã lỗi báo: mạch cảm biến oxy. AU
Mã lỗi P0131Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A UMã lỗi báo: điện áp thấp cảm biến oxygen. AU
Mã lỗi P0132Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A UMã lỗi báo: điện áp cao cảm biên oxygen. AU
Mã lỗi P0133Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A UMã lỗi báo: phản hồi chậm cảm biến oxygen. AU
Mã lỗi P0136Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A DMã lỗi báo: mạch cảm biến oxygen. AD
Mã lỗi P0137Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A DMã lỗi báo: điện áp thấp cảm biến oxygen. AD
Mã lỗi P0138Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A DMã lỗi báo: điện áp cao cảm biến oxyen. AD
Mã lỗi P0139Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A DMã lỗi báo: phản hồi chậm cảm biến oxygen. AD
Mã lỗi P0150Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B UMã lỗi báo: mạch cảm biến oxygen BU.
Mã lỗi P0151Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B UMã lỗi báo: điện áp thấp oxygen BU.
Mã lỗi P0152Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B UMã lỗi báo: điện ấp cao oxygen BU.
Mã lỗi P0153Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B UMã lỗi báo: phản hồi chậm cảm biến oxygen BU.
Mã lỗi P0156Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B DMã lỗi báo: mạch cảm biến oxygen BD.
Mã lỗi P0157Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B DMã lỗi báo: điện áp thấp cảm biến oxygen BD.
Mã lỗi P0158Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B DMã lỗi báo: điện áp cao cảm biến oxygen BD.
Mã lỗi P0159Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B DMã lỗi báo: phản hồi chậm cảm biến oxygen BD.
Mã lỗi P0171Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank AMã lỗi báo: nhiên liệu hệ thống nghèo. Cảm biến oxygen nhánh A.
Mã lỗi P0172Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank AMã lỗi báo: nhiên liệu hệ thống giàu. Cảm biến oxygen nhánh A.
Mã lỗi P0174Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank BMã lỗi báo: nhiên liệu hệ thống nghèo. Cảm biến oxygen nhánh B.
Mã lỗi P0175Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank BMã lỗi báo: nhiên liệu hệ thống giàu. Cảm biến oxygen nhánh B.
Mã lỗi P0181Fuel Temperature Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu.
Mã lỗi P0182Fuel Temperature Sensor Low Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu thấp hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0183Fuel Temperature Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến nhiệt độ nhiên liệu cao hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0201Injector 1 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 1
Mã lỗi P0202Injector 2 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 2
Mã lỗi P0203Injector 3 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 3
Mã lỗi P0204Injector 4 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 4
Mã lỗi P0205Injector 5 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 5
Mã lỗi P0206Injector 6 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 6
Mã lỗi P0207Injector 7 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 7
Mã lỗi P0208Injector 8 Circuit FaultMã lỗi báo: mạch kim phun số 8
Mã lỗi P0300Misfire On Multiple CylinderMã lỗi báo: bỏ lửa trên xi lanh.
Mã lỗi P0301Misfire Cylinder 1Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 1
Mã lỗi P0302Misfire Cylinder 2Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 2
Mã lỗi P0303Misfire Cylinder 3Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 3
Mã lỗi P0304Misfire Cylinder 4Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 4
Mã lỗi P0305Misfire Cylinder 5Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 5
Mã lỗi P0306Misfire Cylinder 6Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 6
Mã lỗi P0307Misfire Cylinder 7Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 7
Mã lỗi P0308Misfire Cylinder 8Mã lỗi báo: bỏ lửa xi lanh 8
Mã lỗi P0326Continuous Knock Fault Bank AMã lỗi báo: kích nổ liên tục bank A
Mã lỗi P0335Crankshaft Position Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến trục khuỷu
Mã lỗi P0336Crankshaft Position Sensor Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến trục khuỷu thấp hơn giá trị tham chiếu.
Mã lỗi P0340Camshaft Position Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến trục cam.
Mã lỗi P0420Catalyst Efficiency Low Fault Bank AMã lỗi báo: bầu Catalytic bank A kém hiệu quả
Mã lỗi P0430Catalyst Efficiency Low Fault Bank BMã lỗi báo: bầu Catalytic bank B kém hiệu quả
Mã lỗi P0441Evap Purge Valve Incorrect Flow FaultMã lỗi báo: van Evap Purge hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu.
Mã lỗi P0442Evap System Small Leak Detected FaultMã lỗi báo: phát hiện rò rỉ hơi nhiên liệu hệ thống Evap.
Mã lỗi P0443Evap Purge Valve Open or Short Circuit FaultMã lỗi báo: ngắn mạch hoặc hở mạch van Evap Purge
Mã lỗi P0451Fuel Tank Pressure Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: tín hiệu cảm biến áp suất nhiên liệu
Mã lỗi P0452Fuel Tank Pressure Sensor Low out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu áp suất nhiên liệu thấp dưới giá trị tham chiếu
Mã lỗi P0453Fuel Tank Pressure Sensor High Out of Range FaultMã lỗi báo: tín hiệu áp suất nhiên liệu cao hơn giá trị tham chiếu
Mã lỗi P0461Fuel Tank Level Measurement Not Valid FaultMã lỗi báo: mức nhiên liệu không chính xác
Mã lỗi P0500Vehicle Speed Sensor Signal Error FaultMã lỗi báo: cảm biến tốc độ bánh xe
Mã lỗi P0506Idle Speed Control Engine Speed Low FaultMã lỗi báo: tốc độ cầm chừng động cơ thấp
Mã lỗi P0507Idle Speed Control Engine Speed High FaultMã lỗi báo: tốc độ cầm chừng động cơ cao
Mã lỗi P0560Battery Voltage Below Minimum FaultMã lỗi báo: điện áp bình thấp dưới ngưỡng tối thiểu
Mã lỗi P0605ECM Self Test FaultMã lỗi báo: tự chẩn đoán ECM

Với các bạn muốn học chẩn đoán trên xe ô tô đời mới, các bạn nên tận dụng những kiến thức về mã lỗi ô tô thông qua những bài viết tương tự của chúng tôi. Một lần nữa chúc các bạn thành công trên ngành sửa chữa ô tô mà mình theo đuổi.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC

Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945.71.17.17
Email: info@oto.edu.vn

Profile Pic
VATC

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *