Nội quy lớp học – phòng học tại VATC

Điều 1: Quy định về thời gian vào lớp

a) Lý thuyết:

 • Buổi sáng: 8h30-12h
 • Buổi chiều: 13h45-17h15
 • Buổi tối: 18h-21h30

b) Thực hành:

 • Buổi sáng: 8h30 – 11h30
 • Buổi chiều: 13h45 – 16h45
 • Buổi tối: 18h – 21h

Lưu ý:

 • Với lớp học về Dịch Vụ, Kinh doanh thời gian học buổi tối từ 18h – 21h. Những buổi Thi thời gian vào lớp có thể được điều chỉnh cho phù hợp và được thông báo trước cho Học viên.
 • Mỗi buổi học sẽ có thời gian giải lao 15 phút
 • Ngoài giờ học chính thức, trung tâm khuyến khích và luôn tạo điều kiện để học viên tham gia học tập thêm ngoài giờ.

Điều 2: Quy định về điểm danh

a) Vào đầu giờ học, chủ nhiệm lớp sẽ điểm danh trên danh sách điểm danh trực tuyến và công bố trước lớp. Học viên đi trễ phải đóng phạt với số tiền 50.000vnđ (năm mươi nghìn đồng) vào quỹ lớp và báo với chủ nhiệm để được cho phép vào lớp. Nếu học viên không thông báo với chủ nhiệm lớp xem như buổi học đó vắng không phép.

b) Sau mỗi buổi học, học viên sẽ ký tên xác nhận đã hoàn thành buổi học vào danh sách điểm danh của chủ nhiệm lớp, nếu không ký tên xem như học viên vắng không phép buổi học đó và không được khiếu nại về sau.

Điều 3: Học viên cần tuân thủ theo sự hướng dẫn học tập của Giảng viên trên lớp và hướng dẫn học thêm ngoài giờ học để đạt chất lượng cao.

Trường hợp Giảng viên giao bài tập về nhà để học tập và lớp đã đồng ý thời hạn nộp bài, nếu ai nộp bài trễ hẹn phải nộp phạt vào quỹ lớp 50.000vnđ/ngày trễ (Nếu có lý do chính đáng mà cần phải xin nộp bài trễ cần báo trước cho Giảng viên để được chấp thuận).

Điều 4: Học viên không được đi lại tự do trong lớp học khi Giảng viên đang giảng bài.

Học viên cần phải chú ý nghe giảng, không được làm việc riêng, gây mất trật tự, ngủ gục trong lớp và phải tuân thủ theo sự hướng dẫn học tập của Giảng viên. Nếu khó tập trung vì sức khỏe có thể xin phép Giảng viên ra ngoài vài phút để nghỉ ngơi. Trong trường hợp Học viên vi phạm Giảng viên sẽ nhắc nhở, Nếu Học viên vẫn cố tình vi phạm Giảng viên sẽ mời ra khỏi lớp học và có thể trả Học viên về cho Trung tâm VATC, từ chối dạy Học viên đó để không làm ảnh hưởng tới chất lượng học tập của lớp và cam kết chất lượng đào tạo của trung tâm với Học viên.

Điều 5: Học viên cần chuyển điện thoại về chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Học viên không được sử dụng điện thoại, laptop trong giờ học nếu không liên quan tới bài học. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng điện thoại thì xin giảng viên ra ngoài rồi quay lại. Nếu để tiếng chuông điện thoại vang lên trong lớp phải nộp phạt 50.000vnđ đóng vào quỹ lớp.

Điều 6: Giữ gìn vệ sinh chung trong lớp học, sử dụng đúng các chức năng và mục đích của các dụng cụ.

Học viên cần giữ gìn vệ sinh chung của lớp, sử dụng các thiết bị học tập trong phòng học phải theo sự hướng dẫn của Giảng viên và Trợ giảng. Trường hợp Học viên cố tình làm sai gây nên hậu quả Học Viên phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Lưu ý:

 • Trong các tình huống lỗi của Học viên vi phạm bị phạt tiền đóng vào quỹ lớp, nếu Giảng viên Trung tâm VATC vi phạm những lỗi đó sẽ bị đóng phạt gấp 3 lần (150,000/lần vi phạm) và nộp vào quỹ lớp.
 • Quỹ lớp sẽ do Ban cán sự lớp giữ và sử dụng số tiền đó cho các hoạt động của lớp học và công khai báo cáo định kỳ với cả lớp. Trung tâm VATC hoàn toàn không được phép sử dụng số tiền đó mà chỉ được quyền giám sát và yêu cầu người vi phạm nội quy thực hiện nộp phạt theo quy định.
Profile Pic
Adminweb

  Bình luận

  Your email address will not be published. Required fields are marked *