Quy định chuyển lớp- bảo lưu, cọc tiền, đóng học phí, rút cọc.

I.  Quy chế cọc tiền khi đăng ký khóa học

Điều 1. Về cọc tiền học phí khóa học:

Khi học viên xác nhận đăng ký tham gia các khóa học tại Trung tâm VATC cần phải đóng tiền cọc giữ chỗ 3.000.000 vnđ / vị trí học. (Nếu học viên học nhiều khóa cùng lúc thì cọc 3.000.000 vnđ/1 vị trí học).

Điều 2. Về cọc tiền phòng trọ:

Trường hợp học viên ở xa có nhờ trung tâm VATC tìm giúp phòng trọ, cần đặt cọc thêm 500.000 vnđ để giữ phòng trọ (chỉ hỗ trợ nếu đăng ký trước khai giảng 7 ngày, tiền phòng trọ tính cho Học viên từ ngày học viên vào nhập học).

II. Quy chế đóng tiền học phí

Điều 1: Học viên đã đăng ký khoá học phải thực hiện nghĩa vụ đóng tiền học phí cho Trung tâm VATC khi tham gia học:

Điều 2 Đối với khóa học “Kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa điện – điện tử ô tô chuyên nghiệp” cần thực hiện việc đóng tối thiểu 50% tiền học phí trong ngày khai giảng (không bao gồm số tiền đã cọc trước đó) và trường hợp đặc biệt Học viên xin đóng trễ thì không được quá 5 ngày sau ngày khai giảng.

Điều 3: Nếu chưa thực hiện đóng học phí như trên sẽ phải có người có uy tín bảo lãnh và được sự đồng ý của Giám đốc. Nếu không có sẽ bị dừng việc học mà mất cọc số tiền đã đóng trước đó.

Điều 5: Nếu Học viên đóng hoàn thành 100% số tiền học phí trong vòng 5 ngày sau ngày khai giảng sẽ được hưởng mức ưu đãi học phí đóng 1 lần theo chương trình ưu đãi của khóa học đó.

Điều 6: Trường hợp Học viên đóng 50% số tiền học phí lần 1 (khi nhập học) thì sau 2 tháng Học viên phải hoàn thành 100% tiền học phí, Nếu quá hạn đóng học phí 15 ngày sẽ bị dừng việc học và không được trả lại số tiền đã đóng.

Điều 7 Đối với các khoá học khác:

Học viên phải hoàn thành số tiền học phí ngày khai giảng, không được trễ hơn 2 ngày sau ngày khai giảng. Nếu vì lý do đặc biệt muốn xin đóng trễ hơn phải có người có uy tín bảo lãnh và được sự đồng ý của Giám đốc. Nếu không có sẽ bị dừng việc học mà mất cọc số tiền đã đóng trước đó.

III. Quy chế rút cọc – bảo lưu – chuyển khóa học.

A. Đối với học viên đã đóng tiền cọc hoặc đóng dưới 50% học phí

Điều 1: Nếu không học

 • Sẽ được hoàn tiền lại nếu như thông báo trước cho trung tâm nhiều hơn 20 ngày, trước ngày khai giảng (mất phí rút cọc là 300.000 vnđ).
 • Nếu thông báo dưới 20 ngày trước ngày khai giảng, Học viên đó có thể dành tiền cọc đó cho người thân, bạn bè muốn tham gia khóa học đó, mà không được hoàn tiền lại.

Điều 2: Chuyển lớp học khác

 • Đối với học viên muốn chuyển sang khóa học khác: Đóng học phí bằng với số tiền học phí của lớp học muốn chuyển đổi sang (nếu thông báo chuyển đổi ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký trước đó, Học viên phải chịu thêm phí chuyển đổi là 500.000đ).

Điều 3: Bảo lưu khóa học

 • Nếu thông báo xin được bảo lưu trước ngày khai giảng 20 ngày, thì sẽ được bảo lưu (chịu mức học phí của khóa học sau)
 • Nếu có thông báo xin bảo lưu lại ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng sẽ chịu phí bảo lưu khóa sau)
 • Nếu không có thông báo xin bảo lưu trước ngày khai giảng mà không đến làm thủ tục nhập học sẽ mất cọc.

B. Đối với học viên đã đóng trên 50% học phí

Điều 1: Nếu không học

 • Thông báo cho trung tâm VATC nhiều hơn 20 ngày trước khi khai giảng để được hoàn lại 100% tiền đã đóng (Phí rút cọc là 300.000đ).
 • Thông báo cho trung tâm VATC ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng sẽ được hoàn lại 80% số tiền đã đóng. Học viên cũng có thể lựa chọn phương án bảo lưu sang khóa học sau, hoặc cũng có thể nhường lại suất học cho người thân, bạn bè muốn tham gia khóa học đó.
 • Nếu không thông báo cho trung tâm VATC và cũng không đến làm thủ tục nhập học vào ngày khai giảng, thì Trung tâm VATC sẽ hoàn lại 50% số tiền đã đóng.
 • Nếu đang theo học mà bỏ, không được hoàn trả tiền học đã đóng.
 • Trường hợp học viên đã chuyển lớp, bảo lưu hoặc chuyển khóa học khác thì sẽ không được hoàn cọc.

Điều 2: Chuyển đổi lớp học khác

 • Đối với Học viên muốn chuyển sang khóa học khác:

– Từ khóa học phí cao hơn sang khóa có học phí thấp hơn: Nếu thông báo chuyển đổi lớp học nhiều hơn 20 ngày trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký trước đó, thì chịu mức học phí ở khoá học phí thấp hơn và được hoàn phần học phí chênh lệch. Nếu thông báo chuyển lớp học ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký trước đó thì không được hoàn phần học phí chênh lệch.

– Từ khóa học phí thấp hơn sang khóa học phí cao hơn: Chịu mức học phí ở khoá học phí cao hơn (Phí chuyển đổi 500.000 đ Nếu thông báo chuyển đổi lớp học ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng khóa học đã đăng ký trước đó)

Điều 3 Bảo lưu khóa học

 • Nếu có thông báo xin được bảo lưu trước ngày khai giảng 20 ngày thì được bảo lưu ( chịu mức PH  của khóa học này)
 • Nếu có thông báo xin bảo lưu ít hơn 20 ngày trước ngày khai giảng sẽ chịu phí bảo lưu khóa học 500.000đ (chịu mức học phí của khóa học này)
 • Nếu đang trong quá trình học xin bảo lưu thì phải viết Giấy xin bảo lưu và chịu phí bảo lưu khóa học 500.000đ ( chịu mức PH của khóa học này)

Lưu ý: 

 • Tối đa không quá 2 lần xin bảo lưu
 • Thời gian bảo lưu tối đa không quá 24 tháng

Trường hợp Học viên chuyển đổi do dời ngày, hoãn lịch học,… của trung tâm thì trung tâm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và không được thu bất kỳ khoản phí nào ngoài học phí.

Profile Pic
Adminweb

  Bình luận

  Your email address will not be published. Required fields are marked *