Quy định thi tại trung tâm VATC

Sau khi học xong mỗi học phần, phòng đào tạo sẽ tổ chức Thi kết thúc học phần để đánh giá kết quả học tập của học viên.

Điều 1:  Đối với phần thực hành:

 • Số điểm tối thiểu: 60/100 điểm tối đa.
 • Những trường hợp chưa vượt qua kỳ Thi sẽ được trung tâm VATC tổ chức cho thi lại lần thứ nhất sau đó (không phải đóng phí thi lại).
 • Nếu vẫn chưa vượt qua được kỳ thi, giảng viên sẽ hướng dẫn và ôn tập bổ sung và tổ chức thi lại lần hai. Học viên thi lại lần 2 phải hoàn thành Lệ phí thi lại 200.000vnđ 1 ngày trước khi thi.  Học viên thi lại bị trừ 10 điểm

Điều 2:  Đối với phần lý thuyết:

 • Số điểm tối thiểu: 50/100
 • Những trường hợp chưa vượt qua kỳ Thi, học viên tự ôn tập sẽ được trung tâm VATC tổ chức cho thi lại duy nhất một lần và phải đóng lệ phí thi 100.000vnđ trước khi thi 1 ngày.
 • Học viên thi lại bị trừ 10 điểm.

Chú ý:

 • Học viên vi phạm nội quy của kỳ thì tùy theo mức độ có thể bị trừ điểm hoặc hủy kết quả bài thi đó.
 • Với những trường hợp học viên không vượt qua được kỳ thi sẽ bắt buộc phải chuyển qua khoá sau để học lại bắt đầu từ học phần chưa vượt qua được (Số buổi đã nghỉ học của khoá này vẫn được giữ nguyên và theo dõi tiếp tục ở khoá sau).

Điều 3: Phòng Đào Tạo sẽ căn cứ vào tiến độ các khóa học để sắp xếp học viên không vượt qua kỳ thi vào khóa học phù hợp. Học viên không được chọn khóa học theo ý mình.

Điều 4: Lệ phí học lại trong trường hợp học viên chuyển khóa học được quy định như sau:

 • Học phần điện thân xe: 1.875.000 vnđ (một triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn)
 • Học phần bảo dưỡng – khung gầm: 1.875.000vnđ (một triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn)
 • Học phần đại tu động cơ: 2.250.000vnđ (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn)
 • Học phần hệ thống truyền động: 1.250.000vnđ (một triệu hai trăm năm mươi nghìn)
 • Học phần điện động cơ: 2.250.000 vnđ (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn)
 • Học phần điều hòa không khí: 1.250.000vnđ (một triệu hai trăm năm mươi nghìn)
 • Học phần chẩn đoán: 1.875.000 vnđ (một triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn)

Học viên phải hoàn thành lệ phí học lại trước khi nhập học với khóa tiếp theo

Điều 5Với những trường hợp học viên bỏ thi mà không có lý do chính đáng:

Học viên sẽ bị coi là vi phạm nội quy học tập tại Trung tâm VATC sẽ bị dừng việc học và huỷ kết quả học tập ngay lập tức mà không được hoàn tiền học phí bởi vì làm ảnh hưởng tới tinh thần học tập và tính kỷ luật của lớp học.

Profile Pic
Adminweb

  Bình luận

  Your email address will not be published. Required fields are marked *