Quy định về nghỉ phép khi học tại VATC

Điều 1: Học viên nên tham gia đầy đủ số buổi học để đảm bảo chất lượng học tập tốt.

Trong trường hợp bắt buộc phải nghỉ buổi học vì lý do quan trọng cần phải xin phép trung tâm VATC (Chỉ chấp nhận cho Học Viên nghỉ phép với những lý do bất khả kháng, lý do sức khoẻ, ma chay và đám cưới của những người ruột thịt trong gia đình. Ngoài ra không chấp nhận thêm bất cứ lý do nào khác). Học viên nghỉ học không phép nộp phạt 50.000vnđ/ lần đóng vào quỹ lớp.

Cách thức xin nghỉ phép:

  • Bước 1: Gọi điện vào số điện thoại người quản lý trung tâm và thông báo Họ tên, Lớp đang học, Ngày tháng xin nghỉ, Lý do xin nghỉ
  • Bước 2: Nhắn tin SMS tới số điện thoại của người quản lý Trung tâm Họ Tên, lớp đang theo học, buổi học xin nghỉ và lý do nghỉ để xác nhận. (Nếu thiếu 1 trong 2 bước sẽ không được coi là hợp lệ)

Điều 2: Đảm bảo kiến thức và bài học sau khi xin nghỉ phép.

Những buổi học nghỉ học, Học viên có thể tự ôn tập kiến thức hoặc thông báo để trung tâm sắp xếp cho học bù lại những buổi học đó ở lớp học khác. Khi Học viên tham gia học bù thì số buổi nghỉ của lớp đang theo học chính sẽ được xoá.

Điều 3: Lệ phí học bù sau những buổi nghỉ phép:

Lệ phí học bù những buổi học nghỉ có phép là 50.000vnđ/buổi. Đối với những buổi học nghỉ không phép, lệ phí là 100.000vnđ/buổi học lý thuyết và 200.000vnđ/buổi học thực hành

Điều 4Số buổi nghỉ phép không quá 6% thời lượng học:

Khi tổng số buổi nghỉ học của Học viên cộng dồn lại từ đầu khoá học quá 6% thời lượng khóa học mà không có lý do chính đáng báo trước (7 buổi học không phép – với lớp điện ô tô toàn diện) trung tâm sẽ dừng việc học và huỷ kết quả học tập của học viên, Học viên không được hoàn lại tiền học phí đã đóng.

Điều 5Phải chuyển sang lớp khác nếu số buổi nghỉ phép vượt quá 10%

Khi tổng số buổi nghỉ học của Học viên cộng dồn lại quá 10% thời lượng khóa học (12 buổi học – với lớp điện ô tô) mà có lý do chính đáng báo trước, học viên bắt buộc phải dừng việc

học tại lớp học đó và chuyển sang học lại với lớp sau (chi phí xem ở chương V, Điều 3). Nếu Học viên vẫn muốn học tiếp lớp học đó phải làm “Giấy cam kết” gửi tới trung tâm, và chủ động xin học bù những buổi đã nghỉ tại những lớp sau để xoá số buổi nghỉ học, nếu mà tới cuối khoá học có tổng số buổi nghỉ học cộng dồn lại vẫn lớn hơn 10% thời lượng khóa học thì Học viên đó sẽ không được Thi cuối khoá học, phải học bù lại trong các lớp sau và đăng ký Thi ở kỳ thi cuối khoá của lớp sau đó.

Điều 6Thực hiện cam kết: 

Nếu sau khi làm giấy cam kết, học viên tiếp tục vi phạm quy định về nghỉ phép, trung tâm sẽ thực hiện theo nội dung của cam kết và dừng việc học của học viên vi phạm mà không hoàn lại học phí.

Profile Pic
Adminweb

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *