Đỗ Duy Đức

Giảng Viên VATC

do duy duc

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm

  • Nguyên trưởng phòng dịch vụ Kia Nam Định.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và quản lý dịch vụ.
  • Nguyên Phó Giám đốc công ty CP giáo dục kỹ thuật ô tô Việt Nam.
  • Giám đốc Duy Đức WorkShop