Lê Quang Nghiêm

Trưởng phòng đào tạo VATC

Trưởng phòng đào tạo VATC

Thầy Lê Quang Nghiêm hiện đang là trường phòng đào tạo VATC và là giảng viên nhiều bộ môn. Bao gồm: kỹ năng sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô, Trưởng bộ môn điện thân xe, kỹ thuật viên chẩn đoán điện – điện tử trên ô tô hiện đại, kỹ thuật điện – điện tử ô tô, Kỹ Thuật chẩn đoán ô tô đời mới, hệ thống phong xăng điện tử trên ô tô, …

Học vấn: 

 • Tốt Nghiệp Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM
 • Chứng chỉ sư phạm giảng viên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm

 • Chuyên viên phần mềm tra cứu và chẩn đoán ô tô
 • Giảng viên nhiều bộ môn tại VATC
 • Chuyên Viên phòng kỹ thuật OBD Việt Nam
 • Hiện tại là Trưởng phòng đào tạo VATC

Kinh nghiệm:

 • 05 năm giảng dạy tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô VATC
 • 01 năm nghiên cứu, tính toán, thiết kế ô tô
 • 02 năm nghiên cứu về hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại
 • 03 năm nghiên cứu chuyên sâu phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô
 • 05 làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán sửa chữa điện ô tô hiện đại

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

 • Kỹ thuật ứng dụng Phần mềm Tra cứu kỹ thuật ô tô
 • Kỹ thuật chẩn đoán và sữa chữa hệ thống điện thân xe
 • KTV chẩn đoán ô tô hiện đại
 • KTV phun xăng – phun dầu điện tử
 • KTV Chẩn đoán và sữa chửa điện – điện tử ô tô chuyên nghiệp
 • KTV sửa chữa ô tô toàn diện.

VIDEO