Nguyễn Đình Thống

Giám đốc đào tạo VATC

nguyen dinh thong

Thầy Nguyễn Đình Thống từng giữ nhiều vị trí vị trí chủ chốt trong các đại lý ô tô tại Việt Nam. Hiện đang là giám đốc đào tạo và trực tiếp huấn luyện, giảng dạy cho các khóa học tại trung tâm VATC:

Học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM chuyên ngành cơ khí động lực
 • Hơn 20 năm đảm nhiệm các vị trí phụ trách kỹ thuật và dịch vụ tại các đại lý ô tô

Các vị trí từng đảm trách: 

 • 5 năm Mercedes Việt Nam: Chuyên viên huấn luyện và hổ trợ kỹ thuật hệ thống đại lý toàn quốc.
 • 7 năm Quản đốc xưởng BMW Euro Auto
 • 2 năm Quản đốc xưởng dịch vụ Honda cộng hoà.
 • 5 năm Giám đốc dịch vụ Toyota Ninh Kiều
 • 3 năm Giám đốc dịch vụ Volvo Việt nam.
 • Hiện tai : Giám đốc đào tạo VATC

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC:

Hiện tại, thầy Nguyễn Đình Thống đang là giảng viên chính cho các khóa học dưới đây:

 • Khóa Cố vấn dịch vụ.
 • Khóa Quản trị dịch vụ.
 • Khóa Hộp số tự động.
 • Khóa Đại tu động cơ.
 • Khóa Điều hòa không khí.
hội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điệnhội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điệnhội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điện
học điều hòa không khí ô tô, khóa học điều hòa không khí oto, điều hòa không khí trên ô tô, kỹ thuật viên điều hòa không khí, bắt bệnh và sửa chữa điều hòa không khí ô tô, sửa chữa điều hòa không khí, học điều hòa ô tô TPHCM, VATC, trung tâm VATCngành công nghệ kỹ thuật ô tô, khóa đào tạo KTV ô tô, khóa học điện ô tô, trung tâm VATC, trung tâm đào tạo KTV, đào tạo kỹ thuật viên ô tô, VATC, công nghệ ô tô, nghề sửa chữa ô tô, học nghề sửa chữa ô tô, kiến thức ô tô, cố vấn dịch vụ ô tô chuyên nghiệp, học cố vấn dịch vụ ô tô, KTV chẩn đoán ô tô, học nghề ô tô VATC, ô tôsửa chữa hộp số tự động, khóa học hộp số, KTV sửa chữa hộp số, học hộp số TPHCM, VATC, trung tâm VATC, khóa học hộp số tự động, học hộp số tự động