Nguyễn Phi Long

Giảng viên VATC

Từng tham gia xây dựng ban đầu và vận hành cho garage. Từng tham gia đội kỹ thuật sửa chữa cho nhiều garage ô tô ở Đaklak, Bà rịa – Vũng tàu, Hồ Chí Minh. Nhiều năm trở lại đây tham gia quản lý xưởng thực hành, tham gia chương trình đào tạo trực tiếp, tham gia nghiên cứu nhiều bộ môn điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại tại trung tâm VATC

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm

 • Quản lý dịch vụ sửa chữa ô tô tại garage Hiếu Thuận
 • Thợ kỹ thuật sửa chữa ô tô tại garage Huỳnh Nghĩa
 • Thợ kỹ thuật sửa chữa ô tô tại garage ở Đaklak
 • Leader đội kỹ thuật hỗ trợ sửa chữa ô tô cho nhiều garage tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý xưởng thực hành tại trung tâm VATC Chuyên gia đào tạo nhiều bộ môn thực hành và lý thuyết tại trung tâm VATC

Kinh nghiệm

 • 2 năm làm việc tại garage ô tô ở Đaklak
 • 1 năm làm việc tại garage ô tô Huỳnh Nghĩa ở Bà Rịa – Vũng Tàu 1 năm làm việc tại garage ô tô Hiếu Thuận ở Bà Rịa – Vũng Tàu 2 năm làm việc tại nhiều garage ô tô khu vực thành phố Hồ Chí Minh
 • 4 năm làm đào tạo ô tô tại trung tâm VATC
 • Nhiều năm nghiên cứu các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

 • Giảng dạy thực hành điện thân xe
 • Giảng dạy thực hành điện động cơ
 • Giảng dạy thực hành chẩn đoán
 • Giảng dạy lý thuyết chẩn đoán chuyên nghiệp trên ô tô hiện đại

VIDEO