Nguyễn Thành Công

Giảng Viên VATC

Các vị trí đảm nhiệm:

  • Kỹ thuật Viên sửa chữa chung Toyota
  • Cố vấn Kỹ thuật, đào tạo nội bộ
  • Cố vấn dịch vụ khách hàng, giải quyết khiếu nại bảo hành xe mới tại Toyota

Kinh nghiệm làm việc

  • 3 năm làm kỹ thuật viên sửa chữa chung
  • 5 năm làm cố vấn kỹ thuật, bảo hành
  • 2 năm làm cố vấn dịch vụ tại Toyota An Sương

Chứng chỉ kỹ thuật viên chẩn đoán Toyota