Nguyễn Thanh Đàm

Chủ tịch tập đoàn VAST Group

nguyen thanh dam chu tich vast group

Chủ tịch tập đoàn VAST Group.

Anh Nguyễn Thanh Đàm – Chuyên gia tư vấn xây dựng vận hành Garage. Đồng quản trị và sáng lập diễn đàn kỹ thuật ô tô Việt Nam (OTO-HUI) với hơn 200.000 thành viên.

Các vị trí đã/đang đảm nhiệm:

  • Co-founder VATC Auto Training.
  • Co-founder VAST Media.
  • Co-founder The Gara.
  • Co-founder OBD Việt Nam.

Giảng dạy các khóa học tại Trung tâm VATC

  • Khóa Cố vấn dịch vụ
  • Khóa Quản trị xưởng dịch vụ
hội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điệnhội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điệnhội thảo, hội thảo ô tô điện, xe ô tô điện, hội thảo xe điện, hội thảo xe điện VATC, trung tâm VATC, triển lãm ô tô điện, xe ô tô, xe hơi điện, hội thảo xe ô tô điện