Trần Đức Trung

Giảng viên VATC

Thầy Trần Đức Trung

Thầy Trần Đức Trung là một trong những master của toyota đầu tiên tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngành ô tô và đạt được nhiều thành quả lớn. Hiện tại, thầy đang là giảng viên “kỳ cựu” tại VATC.

Các vị trí từng đảm trách: 

  • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực ô tô, tại các đại lý Toyota.
  • Hơn 10 năm làm kỹ thuật viên (Tổ trưởng Điện, Điện lạnh, Training tại Toyota An Thành
  • Phụ trách đào tạo cho Toyota Phú Mỹ Hưng.
  • Quảng Đốc GJ, Training, Phó Giám Đốc dịch vụ cho Toyota An Sương
Thầy Trần Đức TrungThầy Trần Đức TrungThầy Trần Đức Trung