Anh Trường

Chỉ có học 2 tháng tại Trung tâm nhưng đã cho mình rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong việc chẩn đoán và sửa chữa các pan bệnh. Cảm ơn VATC, các Thầy đã luôn giúp đỡ mình tận tình

Profile Pic
VATC