Chính sách & Quy định

Khóa học sửa chữa ô

Thời gian học: 9 -12 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Thành thạo Điện – Máy

Tìm hiểu ngay

khóa học điện ô tô

Thời gian học: 6 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Chuyên sâu các hệ thống

Tìm hiểu ngay

Kỹ thuật chẩn đoán ô

Thời gian học: 2 - 2.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Kỹ năng và phương pháp

Tìm hiểu ngay

Khóa học kỹ thuật sửa

Thời gian học: 24 buổi (8 tuần)

Đối tượng học: Thợ/ KTV sửa chữa ô tô - Giảng viên Đại Học, Cao Đẳng - Chủ xưởng/ Quản lý/ Quản đốc xưởng dịch vụ

Thành thạo Điện – Máy

Tìm hiểu ngay

Khoá học xây dựng –

Thời gian học: 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ

Tìm hiểu ngay

Khóa học sửa chữa hộp

Thời gian học: 2,5 - 3 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo sửa chữa hộp

Tìm hiểu ngay

Khóa học điều hòa không

Thời gian học: 1,5 - 2,5 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, thợ

Thành thạo sửa chữa hệ

Tìm hiểu ngay

Khóa học đại tu động

Thời gian học: 3 - 3.5 tháng

Đối tượng học: Thợ nâng cao tay nghề

Thành thạo kỹ thuật đại

Tìm hiểu ngay

Sale ô tô chuyên nghiệp

Thời gian học: 1 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu

Nắm trọn kỹ năng cần

Tìm hiểu ngay

Cố vấn dịch vụ ô

Thời gian học: 1 - 2 tháng

Đối tượng học: Người mới bắt đầu, Thợ

Khóa học cố vấn dịch

Tìm hiểu ngay