Đinh Thế Chinh

Giảng Viên VATC

Tham gia và hoàn tất nhiều chương trình đào tạo, hội thảo: Kỹ thuật viên chẩn đoán điện – điện tử trên ô tô hiện đại, kỹ thuật điều hòa chuyên sâu, công nghệ chẩn đoán trên ô tô…

  • Tốt nghiệp đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành công nghệ ô tô
  • 03 năm giảng viên tại trung tâm huấn luyện Kỹ thuật ô tô VATC
  • 05 năm nghiên cứu công nghệ chẩn đoán trên ô tô
  • 02 năm nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực xe tải, đầu kéo, máy công trình, xe chuyên dụng
  • 06 năm nghiên cứu chuyên sâu điện lạnh ô tô

Các vị trí từng đảm trách: 

  • Trưởng phòng Kỹ thuật Việt Nam
  • Chuyên viên đào tạo OBD Việt Nam
  • Giảng viên khóa điều hòa không khí tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật VATC