Nguyễn Tuấn Kiệt

Học viên VATC

lớp điện toàn diện, trung tâm VATC, Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo KTV ô tô, Đào tạo ô tô VATC tphcm, khóa học ô tô,

Học viên ưu tú K35 

Họ tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Lớp: Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện – điện tử ô tô chuyên nghiệp

Khóa học: Khóa K35