Phạm Tiến Đông

Học Viên VATC

Họ tên: Phạm Tiến Đông 

Lớp học: Kỹ Thuật Viên Chẩn Đoán Và Sửa Chữa Điện – Điện Tử Ô Tô Chuyên Nghiệp 

Khóa học: Khóa K34