Anh Nam

Khóa học đã mang đến cho mình những kỹ năng rất bổ ích. Mình đã trau dồi thêm cho bản thân được rất nhiều kỹ năng như đàm phán, thuyết phục, giao tiếp, nghe điện thoại,…

Profile Pic
VATC