khai giảng lớp CVDV K6
bế giảng k40
gara bảo duy DH K30
gara anh Hoàng học viên lớp CD K29 tại VATC
Garage Bảo Long lớp KTV Chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp K13
trung tâm VATC, dạy nghề VATC, học nghề sửa chữa ô tô, VATC, dạy nghề ô tô, dạy nghề ô tô Tphcm, ô tô, học nghề ô tô TPHCM, công nghệ kỹ thuật ô tô