Anh Phú

Nói thật là trước đây khi sửa chữa động cơ, mình chỉ làm theo kinh nghiệm của các anh đi trước chỉ dạy, không theo quy trình gì cả nên cũng trả giá nhiều lần cho sai lầm, vào đây học đã được các thầy tận tình chỉ dạy các kiến thức cũng như các phương pháp khi sửa chữa động cơ. Cảm ơn các Thầy cũng như VATC rất nhiều

Profile Pic
VATC