Anh Lộc

Học là một quá trình dài không ngừng nghỉ, cảm ơn VATC đã tạo ra một môi trường học chuyên nghiệp, giúp tôi hiểu rõ hơn cũng như nâng cao các kiến thức điện, máy, gầm, điều hoà không khí đến bảo dưỡng nhanh mà trước đó tôi chưa biết.

Profile Pic
VATC