BẢNG Ý NGHĨA Mã LỖI XE FORD – OBD2 Part 2 (PHẦN 13)

Chúng ta tiếp tục với bảng ý nghĩa mã lỗi trên dòng xe FORD đời mới – OBD2. Với bài viết này, bảng mã lỗi sẽ mô tả trên các dòng xe Ford E-Series/Econoline/Club Wagon – Escape – Excursion – Expedition – Explorer/Sport/Sport Trac – Free star – F-Series – Ranger – Windstar (2003 – 2009).

Hãy cùng trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC bắt đầu ngay bây giờ và chúc các bạn học tập – tìm hiểu hiệu quả với chuỗi bài viết mã lỗi này của chúng tôi.

BẢNG Ý NGHĨA Mã LỖI Ô TÔ TRÊN DÒNG XE FORD – OBD2 Part 2

>>> Mục: Bài viết ý nghĩa mã lỗi ô tô tổng hợp

Mã lỗiMã lỗi báoNghĩa của mã lỗiHư hỏng dự đoán tại
Mã lỗi P1309Code – Misfire monitor disabledHệ thống giám sát đánh lửa bị ngắt điều khiểnHư hỏng dự đoán tại: Cảm biến cam, Cảm biến trục cơ, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến MAF,hộp ECM
Mã lỗi P1336Code – Camshaft position (CMP) sensor/crankshaft position (CKP) sensor -signal malfunctionCảm biến trục cam, cảm biến trục cơ – bị lỗi tín hiệu    Đường dây, CMP sensor, CKP sensor, ECMHư hỏng dự đoán tại: Dây điện giắc cắm, cảm biến trục cam, cảm biến
Mã lỗi P1380Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 circuit malfunctionBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – mạch điện bị lỗiHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, bộ chấp hành, hộp ECM
Mã lỗi P1381Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over advancedBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá sớmHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dầu
Mã lỗi P1383Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over retardedBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá muộnHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dầu
Mã lỗi P1385Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 circuit malfunctionBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 2 – mạch điện bị lỗiHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, bộ chấp hành, hộp ECM
Mã lỗi P1386Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 timing over advancedBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá sớmHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành, áp lực dầu
Mã lỗi P1388Code – Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 timing over retardedBộ chấp hành điều khiển trục cam, dãy 1 – thời điểm điều khiển quá muộnHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, dây đai/ xích, bộ chấp hành.
Mã lỗi P1397Code – System voltage -out of self-test rangeĐiện áp hệ thống – vượt quá khoảng tự kiểm tra của hệ thốngHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, bình, máy phát
Mã lỗi P1400Code – Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, low inputCảm biến van tuần hoàn khí thải EGR – lỗi mạch, thấp ápHư hỏng dự đoán tại: Dây điện, cảm biến áp suất EGR, ECM
Mã lỗi P1401Code – Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, high inputCảm biến van tuần hoàn khí thải EGR – lỗi mạch, cao áp.Hư hỏng dự đoán tại: Dây điện, cảm biến áp suất EGR, ECM
Mã lỗi P1405Code – Exhaust gas recirculation (EGR) system -upstream hose off or pluggedLỗi hệ thống van EGR – đường dây phía trước bị tụt hoặc bị nghẹtHư hỏng dự đoán tại: Đường ống EGR
Mã lỗi P1406Code – Exhaust gas recirculation (EGR) system -downstream hose off or blockedLỗi hệ thống van EGR – đường dây phía sau bị tụt hoặc bị nghẹtHư hỏng dự đoán tại: Đường ống EGR
Mã lỗi P1408Code – Exhaust gas recirculation (EGR) system -out of self-test rangeHệ thống hồi lưu khí thải – vượt quá khoảng tự kiểm traHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Đuống EGR, van EGR, solenoid EGR, hộp ECM
Mã lỗi P1409Code – Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid -circuit malfunctionSolenoid hệ thống tuần hoàn khí thải – lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, EGR solenoid, ECM
Mã lỗi P1411Code – Secondary air injection (AIR) system -malfunctionHệ thống khí phụ — lỗi hệ thốngHư hỏng dự đoán tại: Đường ống, bơm, solenoid điều khiển
Mã lỗi P1413Code – Secondary air injection monitor circuit -low inputMạch giám sát hệ thống khí phụ — thấp ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van solenoid, Bơm, ECM
Mã lỗi P1414Code – Secondary air injection monitor circuit -high inputMạch giám sát hệ thống khí phụ — cao ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van solenoid, ECM
Mã lỗi P1432Code – Engine thermostat heater -circuit malfunctionDây sấy van hằng nhiệt – lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van hằng nhiệt, ECM
Mã lỗi P1436Code – Evaporator temperature sensor -low inputCảm biến nhiệt độ giàn lạnh – thấp ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Cảm biến, ECM
Mã lỗi P1437Code – Evaporator temperature sensor -high inputCảm biến nhiệt độ giàn lạnh – cao ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Cảm biến, ECM
Mã lỗi P1443Code – Evaporative emission (EVAP) system malfunctionHệ thống EVAP – lỗi hệ thốngHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Đường ống EVAP, bầu lọc hơi xăng, Van solenoid EVAP
Mã lỗi P1450Code – Evaporative emission (EVAP) system, ventcontrol -circuit malfunctionHệ thống EVAP, điều khiển thông hơi – lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Đường ống EVAP, bầu lọc hơi xăng, Van solenoid EVAP, nắp bình xăng
Mã lỗi P1451Code – Evaporative emission (EVAP) canister purgevalve -circuit malfunctionHệ thống EVAP, van thông hơi- lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Van thông hơi EVAP, ECM
Mã lỗi P145ECode – Positive crankcase ventilation (peV) heater-circuitmalfunctionĐiều khiển sấy nóng hệ thống thông hơi hộp trục khuỷu – lỗi mạch điệnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van thông hơi hộp khuỷu
Mã lỗi P1460Code – Wide open throttle (WOT) relay, Ale circuitmalfunctionRờ le mở họng gió, lỗi mạch điệnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Relay, ECM
Mã lỗi P1461Code – Ale refrigerant pressure sensor -high voltageCảm biến áp suất môi chất lạnh – cao ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, cảm biến áp suất, ECM
Mã lỗi P1462Code – Ale refrigerant pressure sensor -low voltageCảm biến áp suất môi chất lạnh – thấp ápHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, cảm biến áp suất, ECM
Mã lỗi P1463Code – Ale refrigerant pressure sensor -insufficient pressure changeLỗi cảm biến áp suất môi chất lạnh – không đủ áp suấtHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, AlC system -mechanical fault, AlC refrigerant pressure sensor, AlC compressor clutch
Mã lỗi P1469Code – Frequent Ale compressor clutch cyclingBộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanhHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Lỗi cơ khí
Mã lỗi P1474Code – Engine coolant blower motor (low speed)control circuit malfunctionĐiều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ thấp)Hư hỏng dự đoán tại: Mạch điều khiển    Đường dây, relay quạt, ECM
Mã lỗi P1477Code – Engine coolant blower motor (medium speed) -control circuit malfunctionĐiều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ trung bình) – mạch điều khiểnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, relay quạt, ECM
Mã lỗi P1479Code – Engine coolant blower motor (high speed) control circuit malfunctionĐiều khiển quạt gió nước làm mát động cơ (tốc độ cao) – mạch điều khiểnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, relay quạt, ECM
Mã lỗi P1489Code – Crankcase breather heater -circuit malfunctionMạch sấy hệ thống thông hơi hộp trục khuỷu – lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Dây sấy
Mã lỗi P1500Code – Vehicle speed sensor (VSS) -circuit intermittentCảm biến tốc độ xe (VSS)—lỗi chập chờnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, cảm biến tốc độ xe, ECM
Mã lỗi P1501Code – Vehicle speed sensor (VSS) -out of self-test rangeCảm biến tốc độ xe (VSS)—Ngoài khoảng tự kiểm traHư hỏng dự đoán tại: Electro-magnetic interference
Mã lỗi P1502Code – Vehicle speed sensor (VSS) -intermittent signalCảm biến tốc độ xe (VSS)—lỗi chập chờnHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, cảm biến tốc độ xe
Mã lỗi P1504Code – Idle air control (lAC) valve -circuit malfunctionVan cầm chừng – Lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van IAC, ECM
Mã lỗi P1506Code – Idle air control (lAC) valve -over-speed errorVan cầm chừng – lỗi quá tốc độHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van IAC, vacuum leaks, ECM
Mã lỗi P1507Code – Idle air control (lAC) valve -under-speed errorVan cầm chừng – Lỗi tốc độ thấpHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, van IAC, nghẹt đường ống, ECM
Mã lỗi P1512Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction , stuck closed (bank 1)Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Lỗi cơ khí, ECM
Mã lỗi P1513Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction , stuck closed (bank 2)Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 2)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Lỗi cơ khí, ECM
Mã lỗi P1516Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -input error (bank 1)Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Lỗi cơ khí
Mã lỗi P1517Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -input error (bank 2)Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Lỗi cơ khí
Mã lỗi P1518Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck openModule điều khiển mở động ường ống nạp – lỗi, kẹt mở. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Van điều khiển, ECM
Mã lỗi P1519Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck closedModule điều khiển mở động ường ống nạp – lỗi, kẹt đóng. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Van điều khiển, ECM
Mã lỗi P151ACode – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunctionModule điều khiển mở động đường ống nạp – Lỗi hệ thốngHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, Van điều khiển, ECM
Mã lỗi P1520Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -circuit malfunctionModule điều khiển mở động đường ống nạp – Lỗi mạchHư hỏng dự đoán tại: Đường dây, lỗi cơ khí, ống chân không, Van điều khiển, ECM
Mã lỗi P1537Code – Intake manifold runner control (IMRC) module -malfunction, stuck open (bank 1)Module điều khiển mở động đường ống nạp – lỗi, kẹt đóng. (dãy 1)Hư hỏng dự đoán tại: Đường dây, lỗi cơ khí, ống chân không, ECM

VATC – Trường dạy nghề sửa chữa điện ô tô hàng đầu Việt Nam. Nếu các bạn muốn tiến một bước xa trong nghề nghiệp sửa chữa điện ô tô, hãy đến với chúng tôi để trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp và nhiều hơn thế nữa.

>>> Tham khảo: Chi tiết các loại cảm biến trên ô tô

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC

Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945.71.17.17
Email: info@oto.edu.vn

Profile Pic
VATC

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *