Quy định đóng tiền đặt cọc đăng ký khóa học tại VATC [Đã Ký 2016]

Căn cứ Quyết định số 0002/QĐ-VATC, ngày 26/11/2015 của giám đốc VATC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô VATC;

Căn cứ quy định tổ chức khóa học, nay Trung tâm VATC ban hành bản “Quy định đóng tiền cọc đăng ký khóa học” áp dụng cho tất cả Học viên khi đăng ký học tập tại VATC như sau:

1. Về đặt cọc tiền học phí khóa học:

Khi học viên xác nhận đăng ký tham gia các khóa học tại VATC cần phải đóng tiền cọc giữ chỗ với 2.000.000 vnđ/vị trí học (nếu học viên học nhiều khóa cùng lúc cũng cọc 2.000.000 vnđ/1 vị trí). Trường hợp nhân viên tư vấn tuyển sinh bảo lãnh thì nhân viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về số tiền bảo lãnh trong trường hợp học viên đã đăng ký nhưng không tham gia học.

Trong trường Hợp học viên đăng ký ở xa có thể chuyển khoản đặt cọc vào số tài khoản của công ty và nhân viên tư vấn tuyển sinh cho học viên đó có trách nhiệm gọi lại thông báo cho Học viên khi đã nhận được tiền cọc.

Trường hợp học viên đăng ký tới trực tiếp trung tâm để đăng ký, nhân viên giáo vụ viết phiếu thu nhận tiền cọc khóa cho khóa học đã đăng ký và gửi cho học viên 1 bản copy có giá trị đồng nhất.

Trường hợp học viên đã thông báo đăng ký khóa học nhưng chưa chuyển khoản đặt cọc trung tâm không chịu trách nhiệm giữ chỗ cho học viên đăng ký.

2. Về đặt cọc tiền phòng trọ:

Trường hợp học viên ở xa có nhờ trung tâm tìm giúp phòng trọ, cần đặt cọc thêm 500.000 vnđ để giữ phòng trọ (trước 7 ngày làm việc tính đến ngày khai giảng, tiền phòng trọ tính cho học viên chỉ tính từ ngày học viên vào nhập học).

Liên hệ đặt cọc: 0945.711.717 (Tuấn Anh)

– Ngân Hàng ACB
– Chủ TK: Hac Ngoc Tuan Anh
– STK: 7911888

Trường hợp học viên thông báo đăng ký phòng trọ nhưng không đặt cọc tiền phòng trọ trung tâm không chịu trách nhiệm về chỗ ở khi nhập học tại trung tâm.

TP HCM ngày 1 tháng 8 năm 2016

Giám Đốc

Đặng Văn Luyện (Đã ký)

Profile Pic
VATC

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *