Anh Hòa

Hộp số tự động trên ô tô khá phức tạp, nhiều kiểu, nhiều loại hộp số nên khi học em cũng không tin là trong 3 tháng em có thể hiểu và sửa chữa được trên dòng hộp số. Nhưng giờ thì em đã tin, cảm ơn Trung tâm rất nhiều.

Profile Pic
VATC