Học viên ưu tú

Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Trần Huy Dần

Học viên VATC
Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Trịnh Văn Trai

Học viên VATC
hoc vien uu tu pham van hung
Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Phạm Văn Hùng

Học viên VATC