Học viên ưu tú

lớp điện toàn diện, trung tâm VATC, Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo KTV ô tô, Đào tạo ô tô VATC tphcm, khóa học ô tô,
Lớp: Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp Khóa học: Khóa K35

Lê Văn Cảm

Học viên VATC
lớp điện toàn diện, trung tâm VATC, Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo KTV ô tô, Đào tạo ô tô VATC tphcm, khóa học ô tô,
Lớp: Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp Khóa học: Khóa K35

Nguyễn Tuấn Kiệt

Học viên VATC
lớp điện toàn diện, trung tâm VATC, Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo KTV ô tô, Đào tạo ô tô VATC tphcm, khóa học ô tô,
Lớp: Khóa chẩn đoán và sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp Khóa học: Khóa K35

Nguyễn Đình Phú

Học viên VATC
Lớp: Kỹ thuật Viên Chẩn Đoán Và Sửa Chữa Điện - Điện Tử Ô Tô chuyên nghiệpKhoá: K34

Nguyễn Thanh Tuấn

Học Viên VATC
Lớp: Kỹ thuật Viên Chẩn Đoán Và Sửa Chữa Điện - Điện Tử Ô Tô chuyên nghiệpKhoá: K34

Nguyễn Thái Bình

Học Viên VATC
Lớp: Kỹ thuật Viên Chẩn Đoán Và Sửa Chữa Điện - Điện Tử Ô Tô chuyên nghiệpKhoá: K34

Phạm Tiến Đông

Học Viên VATC
Lớp: Kỹ thuật bắt bệnh và sửa chữa ĐHKK trên ô tôKhoá: K1

Lê Hồng Tân

Học Viên VATC
Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Trần Huy Dần

Học viên VATC
Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Trịnh Văn Trai

Học viên VATC
hoc vien uu tu pham van hung
Lớp: KTV điện - điện tử ô tô
khóa học: Khóa K30

Phạm Văn Hùng

Học viên VATC