Nội quy khi học tại trung tâm VATC

Nội quy trung tâm VATC

Điều 1Khi tới Trung tâm VATC mặc trang phục lịch sự, không phản cảm

Nếu được phát đồng phục cần phải mặc áo đồng phục và đeo Thẻ Học Viên khi tới trung tâm, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình học tập, không mặc quần sooc tới trung tâm.

Điều 2: Luôn thực hiện là người có văn hóa, tôn trọng mọi người.

Không có những hành vi gây gổ, khích bác người khác. Không nói tục, chửi bậy. Không có những hành vi trái pháp luật, hoặc thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điều 3Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian học tập, quy định của phòng học tập.

Chấp hành theo sự hướng dẫn, giảng dạy của giảng viên. Tôn trọng Trung tâm, tôn trọng giảng viên, tôn trọng bạn bè.

Điều 4Thực hiện đúng quy định về phòng chống cháy, nổ và gìn giữ an ninh trật tự trong Trung tâm

Không mang hung khí, chất gây cháy – nổ, chất cấm và các chất gây hại khác vào Trung tâm.

Điều 5Không tổ chức uống rượu bia hoặc sử dụng chất gây nghiện trong khuôn viên Trung tâm.

Điều 6Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ mọi người.

Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao tay nghề.

Điều 7: Giữ gìn môi trường,

Luôn giữ gìn cảnh quan Trung tâm luôn xanh – sạch – đẹp.

Điều 8: Học viên của Trung tâm phải chấp hành tốt những quy định trên, nếu học viên có hành vi trái quy định trên thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Trung tâm VATC sẽ xử lý theo các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, bồi thường, buộc thôi học, … (mức cụ thể do Công ty quy định)

Profile Pic
Adminweb

    Bình luận

    Your email address will not be published. Required fields are marked *