Anh Nghĩa

Xin cảm ơn Trung tâm đã hỗ trợ cũng như giúp ích cho em những bước cơ sở đầu tiên để tiến tới con đường sửa chữa ô tô. Bên VATC có một phương châm là “Học để làm được” và sau 6 tháng mình đã nghiệm được điều đó.

Profile Pic
Adminweb