Anh Quân

Khóa học giúp mình trau dồi được thêm các kỹ năng về đàm phán, thuyết phục khách hàng. Mình biết cách thuyết phục khách hàng hơn. Cảm ơn khóa học bổ ích từ VATC.

Profile Pic
Adminweb