Anh Tiến

Cảm ơn VATC đã tạo ra khóa học điện lạnh vô cùng bổ ích để anh em có thể học thêm kiến thức và tay nghề. Một khóa học thực sự bổ ích cho anh em muốn làm điện lạnh ô tô.

Profile Pic
Adminweb